Coaching on the job

Coaching is een krachtige manier van leren. Je bespreekt je leerwensen met je coach en gaat deze in de praktijk uitvoeren. Vervolgens reflecteer je samen over het effect. Coaching on the job is nog krachtiger: want juist samen reflecteren over nieuw uitgeprobeerd gedrag gaat effectiever als de coach observeert tijdens het werk zelf. En daar vindt het juist plaats. Take Charge is specifiek geschoold in het goed observeren.

Coaching on the job is een effectieve manier van leren als het gaat om het vergroten van de impact van je handelen op het werk. Tegelijk, het kan ook wel spannend zijn: er komt wèl iemand ‘op je vingers’ kijken. Dus heb je voldoende vertrouwen, weet je goed gegeven feedback te gebruiken als leermiddel en durf je kwetsbaar te zijn. Dan past coaching on the job goed bij jou. Het is extra effectief bij mensen die weten dat ze vooral leren door te doen.

Take Charge heeft bij de volgende coachingsvragen geobserveerd:

  • Een aios Interne Geneeskunde die elke dag te lang in het ziekenhuis was. Haar time management was niet goed en met de gewone coaching waren de stappen niet groot genoeg die ze zette;
  • Een longarts die het lastig vond om in haar communicatie met patiënten zakelijk te zijn;
  • Een verpleegkundige IC die volgens zijn leidinggevende iets te frivool omging met de patiënten;
  • Een heel team met SEH artsen individueel geobserveerd waarna in een gemeenschappelijke sessie gekeken is naar het meer stroomlijnen van werkprocessen en uitwisselen van ‘ best practices’ .
Bekijk onze andere activiteiten
´La vie est trop court , pour être petite´