Take Charge en Co-Assistenten

Uit een recent onderzoek van het KNMG-sp blijkt dat een kwart van de co-assistenten ernstige vermoeidheidsklachten heeft en 41 procent van deze co-assistenten de werkdruk als zwaar tot erg zwaar ervaart. Uit hetzelfde onderzoek komt ook naar voren dat co-assistenten eerder naar directe naasten gaan bij moeilijkheden. 84% van de co-assistenten met burn-outverschijnselen gaan eerst naar familieleden of vrienden. Slechts 2 procent zou daarvoor in eerste instantie de daarvoor door de universiteiten aangewezen vertrouwenspersonen benaderen. Daarnaast blijkt dat van alle ondervraagde co-assistenten 26 procent de coschappen niet meer ziet zitten. Opvallend was dat de voornaamste reden hiervoor (32%) is de angst om persoonlijk te falen, gevolgd door een te hoge werkdruk (31%).

Je bent al een heel eind in je opleiding en druk met je co-schappen. Het is een belangrijk moment in je carriere. Nu komt het erop aan. Je gaat bepalen wat voor opleiding je wilt volgen.Misschien weet je al sinds kinds af aan wat je wilt worden, maar misschien is het nog niet duidelijk. Of twijfel je al langere tijd over de gekozen weg? Wat betekent deze keuze voor de rest van je carriere, maar ook voor je leven?

Denk je al na over de impact van de diensten, de verantwoordelijkheid of misschien speelt de kans op een baan ook een belangrijke rol in de overweging. Het is dan best fijn om dat eens met een objectief iemand te bespreken. Iemand die de wereld kent, maar er geen onderdeel van is. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen, of een vrijblijvende intake aan te vragen. Take Charge hanteert een gereduceerd tarief voor deze doelgroep.

Lees ook het artikel in Arts en Auto met Martine Timmermans (augustus 2012).

Bekijk in PDF
Take Charge in de zorg folder
Als je loslaat, heb je 2 handen vrij´