Take Charge en Dierenartsen

Take Charge begeleidt de (Jonge) dierenarts die graag de tijd eens neemt om te reflecteren over zijn of haar loopbaan. De toegenomen druk is ook voor de veterinaire bedrijfstak van toepassing. De zorg, de lange dagen en diensten, en vaak in het weekend ook nog de administratie en voorbereiding voor de nieuwe week vragen veel.

De bevlogenheid voor het vak is dan soms niet meer genoeg om het leuk te blijven vinden en het werk optimaal te blijven doen.

Take Charge coacht de dierenarts die de tijd wil nemen om eens kritisch naar zijn of haar werk en/ of loopbaan te kijken.

Time Management voor Dierenartsen (KNMvD geaccrediteerd)

Op 14 januari verzorgt Take Charge een Time Management training specifiek voor Dierenartsen.

Tijd is een niet te onderschatten factor bij de planning en afstemming van taken van hen die werkzaam zijn als dierenarts. Dierenartsen ervaren een voortdurend gebrek aan tijd. Als ze niet te kritisch zijn dan liggen de redenen voor tijdgebrek buiten hun beïnvloedingssfeer. Dat betekent dat een ander het ook zal moeten oplossen. Maar als we iets dieper kijken dan blijkt dat we in staat te zijn om grip te krijgen op onze tijdsbesteding door allereerst naar onszelf te kijken.

Waaraan besteed je 168 uur die je iedere week ter beschikking staan? Word je volledig gestuurd, of stuur je jezelf? Werk je om te leven of leef je om te werken? Heb je tijd tekort, verlies je tijd, of heb je soms ook tijd over? Van belang voor de oplossing is het ontdekken van de mechanismen die het gevoel van tekort tijd hebben, ongezonde werkdruk en stress veroorzaken. Deze mechanismen kunnen voortkomen uit de structuur waarbinnen wordt gewerkt, maar ook uit eigen opvattingen, barrières in het handelen en wellicht verkeerd gestelde prioriteiten.

Deze training biedt handvatten om hier inzicht in te krijgen en mee te leren omgaan zodat je met plezier je werk kan blijven doen!

Lees ook het artikel in Arts en Auto met Martine Timmermans (augustus 2012).

Bekijk in PDF
Take Charge in de zorg folder
Als je loslaat, heb je 2 handen vrij´

Data & Kosten

  • Woensdag 14 januari 9.30 tot 17.00 en 18 februari van 9.30 tot 13.00
  • Maandag 23 maart 9.30 tot 17.00 en 20 april van 9.30 tot 13.00
  • Vrijdag 22 mei 9.30 tot 17.00 en 26 juni van 9.30 tot 13.00
  • Kosten zijn 395,00 (excl. BTW)
  • KNMvD geaccrediteerd met 8 punten

Aanmelden & Meer informatie

Naam*

Email*

Telefoon*

Bericht