Coaching on the job

Coaching is een krachtige manier van leren. Je bespreekt je leerwensen met je coach en gaat deze in de praktijk uitvoeren. Vervolgens reflecteer je samen over het effect. Coaching on the job is nog krachtiger: want juist samen reflecteren over nieuw uitgeprobeerd gedrag gaat effectiever als de coach observeert tijdens het werk zelf. En daar vindt het juist plaats. Take Charge is specifiek geschoold in het goed observeren.

‘La vie est trop court , pour être petite’

Coaching on the job is een effectieve manier van leren als het gaat om het vergroten van de impact van je handelen op het werk. Tegelijk, het kan ook wel spannend zijn: er komt wèl iemand ‘op je vingers’ kijken. Dus heb je voldoende vertrouwen, weet je goed gegeven feedback te gebruiken als leermiddel en durf je kwetsbaar te zijn. Dan past coaching on the job goed bij jou. Het is extra effectief bij mensen die weten dat ze vooral leren door te doen.

Take Charge heeft bij de volgende coachingsvragen geobserveerd:

Testimonials