Teamcoaching

Teamcoaching is een vorm van coaching die er op is gericht om afdelingen en groepen in staat te stellen op voorhand afgesproken resultaten te realiseren. Vanuit inzicht in de individuele kwaliteiten van de teamleden wordt gezocht naar wat zij aan het geheel kunnen bijdragen en hoe zij zelf verder kunnen groeien. In het proces gaan de ontwikkeling van de individuen en het team hand in hand.

‘La vie est trop court , pour être petite’

Doel van teamcoaching

Teamcoaching richt zich niet op de inhoud, maar op het proces, de wijze van samenwerking en de interactie onderling. Teamcoaching is een mooi en krachtig middel om afdelingen, groepen en maatschappen in staat te stellen hun resultaten te realiseren en te optimaliseren.

Intake teamcoaching

Een teamcoachtraject start met een intake van circa 2 uur met de leidinggevende en een aantal teamleden. De vraagstelling en de wederzijdse verwachtingen worden besproken en afgestemd. Uitgangspunten zijn de organisatie- en teamdoelstellingen, de kernwaarden en kerncompetenties van de organisatie. Na deze intake krijgt u een op maat gemaakte offerte waarin plan van aanpak en de geformuleerde doelstellingen staan vermeld.

Teambijeenkomsten

Afhankelijk van de teamvraag, om de 6 of 8 weken, met een maximum van 6 bijeenkomsten.Tijdens deze bijeenkomsten staat het teamplan centraal en wordt teruggekeken in hoeverre het team de voorgenomen stappen heeft kunnen integreren. Teamissues worden verhelderd en vertaald naar nieuwe stappen. Tijdens deze teambijeenkomsten staat ook altijd een op dat moment actueel thema voor het team centraal; bv. feedback geven & ontvangen, veiligheid in het team, onderling vertrouwen.

Kick-off workshop

In een workshop (1 tot 2 dagen) wordt helder waar het team staat. Aan de orde komen; missie & visie van de organisatie, kernwaarden, teamdoelstellingen. Veel aandacht wordt besteed aan het procesniveau; hoe werken de teamleden samen, wisselwerking met de leidinggevende, wat is voelbaar maar niet bespreekbaar? Welk systeem is hier werkend waardoor de gewenste resultaten uitblijven? Welke teamovertuigingen zijn bepalend voor de wijze van samenwerking? Welke samenwerkingscompetenties zijn onderontwikkeld met welk effect op de teamdoelstellingen? Uitkomst van deze workshop is een concreet plan waarin voor het team duidelijk is wat te doen het komende jaar op het gebied van samenwerking.

Individuele coaching leidinggevende

Aan leidinggevenden wordt veel gevraagd om in veranderingen koers vast te blijven, heldere kaders neer te zetten en tevens het eigenaarschap van de medewerkers te vergroten. In dit complexe speelveld coachen wij gedurende het teamcoachtraject de leidinggevende om zelf aan het stuur te blijven en tevens de ruimte te geven aan de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen van de eigen medewerkers.

Evaluatie

Na de laatste bijeenkomst vindt een evaluatie plaats met de leidinggevende en opdrachtgever om de vooraf gestelde doelstellingen te toetsen aan de veranderingen op het gebied van samenwerking binnen het team. Decharge van de teamcoach!

Testimonials